Personnel Multiservice

Sukces tworzy człowiek

Pakiet usług dodatkowych

1. SZKOLENIA

Naszym Klientom oferujemy możliwość przeprowadzenia dla średnich kadr kierowniczych specjalistycznych szkoleń w zakresie prawa pracy, zamkniete szkolenia w zakresie technik handlowo-negocjacyjnych, psychologicznej tematyki działalności w stressie, rozwiązywania konfliktów itp.

2. Oferujemy także możliwość przeprowadzenia samych tylko badań psychologicznych i opiniowania kandydatów do pracy, których Państwa firma pozyskała samodzielnie (bez stosowania pełnej procedury) - na odrębnie ustalonych warunkach.

3. W zakresie potrzeb związanych z organizacją oferujemy Państwu:

- formalizowanie zmian struktury organizacyjnej – schematy, procedury, również podejście projektowe.
- przygotowanie szczegółowych opisów stanowisk pracy na bazie autorskich narzędzi z uwzględnieniem wymagań dla stanowiska, obowiązujących procedur oraz zakresów obowiązków.
- procedury pomagające w zarządzaniu wiedzą.

4. AUDYT KARIERY

Pracownik CHCE być oceniany, doceniany za swój wysilek. Oceń więc pracownika za dotychczasowe sukcesy zawodowe - zaproponuj mu Audyt Kariery, dzięki któremu:
- uzyska on wiedzę na temat swoich mocnych stron i obszarów, które należy rozwijać;
- będzie wiedział jakie konkretne działania podjąć, żeby zwiększyć swoją efektywność;
- zwiększy swoją gotowość do podejmowania nowych wyzwań zawodowych, w obszarach szczególnie istotnych dla pracodawcy.

5. PROGRAM KARIERA TALENTÓW

Chcesz mieć pewność, że Twoi najlepsi pracownicy zwiążą się w Twoją organizacją na dłużej?
- na podstawie odpowiednich badań stworzymy długofalową strategię rozwoju pracownika wewnątrz organizacji;
- zaplanujemy obszary odpowiedzialności, które w pełni wykorzystają jego potencjał;
- zaproponujemy poszerzenie źródeł satysfakcji zawodowej

6. LEASING PRACOWNICZY

Jedną z dodatkowych usług jest prowadzony przez nas leasing pracowniczy, także we współpracy z pracodawcami zagranicznymi.
W ramach zgłaszanych potrzeb przekazujemy pracowników różnych specjalności, znajdujących się w naszym banku kadr, lub poszukujemy specjalistów zgodnie z profilem stanowiska określonym przez pracodawcę.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.