Personnel Multiservice

Sukces tworzy człowiek

Konstruktywna restrukturyzacja wg TOC

Żeby istnieć każda organizacja musi się rozwijać, żeby odnieść sukces musi zapewnić, że wprowadzane zmiany zapewnią coraz lepsze funkcjonowanie i przewagę nad konkurencją.
Poprawa funkcjonowania kluczowych procesów zachodzących w firmach oraz eliminacja źródeł zagrożeń dla dobrego funkcjonowania są głównymi efektami korzystania z narzędzi TOC w firmach.
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w duchu TOC jest pozytywną alternatywą dla klasycznej restrukturyzacji, potocznie pojmowanej jako redukcja. Narzędzia TOC pozwalają wrócić przedsiębiorstwu na właściwe tory funkcjonowania a następnie zrobić duży krok naprzód w rozwoju.

Charakterystyczne dla TOC są dwie cechy:
• zmiany są widoczne natychmiast, oraz
• do zmian zazwyczaj nie są potrzebne żadne dodatkowe nakłady czy inwestycje.

TOC próbując rozwiązać / poprawić zastaną rzeczywistość zawsze stawia 3 fundamentalne pytania:
1. Co zmienić?
2. Na co zmienić?
3. Jak spowodować zmianę?
a później dostarcza systemowych narzędzi, które pozwalają znaleźć najlepsze dla organizacji odpowiedzi na te pytania.

Filozofia czy system zarządzania bo różnie można nazwać TOC, zostały stworzone przez Eliyahu M.Goldratt'a, człowieka, którego Fortune Magazine nazwał „guru przemysłu" a Business Week „geniuszem". Jeżeli po takich rekomendacjach do jego wizji zarządzania trzeba jeszcze dodawać referencje mogą to być nazwy firm, które wdrożyły narzędzia TOC: Ford Motor Company, General Motors, The Bell Group (TBG), Unilever, Whirlpool Corporation, Motorola, Boeing.

Narzędzia TOC mogą być stosowane w firmach na każdym etapie rozwoju oraz kultury organizacyjnej, a dodatkowo istotnie zwiększają pozytywne efekty stosowania większości innych narzędzi optymalizacji zarządzania, m.in. LEAN THINKING, SIX SIGMA, KAIZEN itd.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.