Personnel Multiservice

Sukces tworzy człowiek

Badania i analizy socjologiczne

Personnel Multiservice wśród zespołu usług oferuje także wykonywanie rożnych badań i analiz socjologicznych i socjotechnicznych.

Na przykład:
1. Identyfikacja pracowników i ich utożsamianie się z firmą
2. Czynniki motywacyjne, funkcjonujące jako aktywne na stanowiskach zajmowanych w chwili obecnej przez badanych pracowników
3. Potrzeby pracowników w zakresie samorealizacji w procesie pracy oraz ich oczekiwań związanych z rozwojem zawodowym
4. Mankamenty i niedociągnięcia w pracy identyfikowane przez pracowników
5. Relacje interpersonalne występujące w grupie pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem więzi nieformalnych.

Możemy realizować oczywiście inne tematy, stosownie do potrzeb naszego Partnera.

Firmy pragnące zbudować silną kulturę organizacyjną i uczynić ją elementem przewagi konkurencyjnej, ze szczególnym naciskiem rozważyć powinny podjęcie programu regularnego diagnozowania satysfakcji pracowników. Badania takie w tej sytuacji powinny być traktowane jego źródło informacji zwrotnej płynącej od jednego z najważniejszych elementów kultury organizacji, to znaczy od pracowników firmy, ludzi ją tworzących. Dzięki nim także menedżerowie uzyskują informację zwrotną od pracowników na temat samego procesu wyznaczania celów, jak również ocenę realizacji celów przez samego ich wykonawcę. W związku z tym, że ocena ta jest anonimowa, jest ona bardziej obiektywna, lepiej oddająca rzeczywistość. Pojawiające się ewentualnie różnice między ocenami jawnymi, formułowanymi podczas spotkań z menedżerem, a wynikami badań satysfakcji są dodatkowo cennym sygnałem ostrzegawczym o potencjalnych problemach w komunikacji w organizacji lub jej części, o efektywności zarządzania kierowników.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.